Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartner

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:
1. Förfrågningar, offerter, bokningar m.m.
Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig med de frågor du har och som är relaterade till dina förfrågningar, offerter, bokningar och vistelser hos oss.
2. Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev
Prenumererar du på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@varvsberget.se och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick 

3. Genomföra och hantera ditt deltagande på våra event 
Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

4. Hantera jobbansökninga
 

Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med våra samarbetsparter. Vi kan också dela dina uppgifter med utställare på våra event, föreläsare eller med företag som hjälper oss i olika konsultuppdrag.

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.
 
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Restaurang Varvsberget(org. nr 556635-8551) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@friibergh.se
 
Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, bokar konferens eller privata vistelser hos oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event och visningsresor eller vid andra kontakter med oss.
 
Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
•    Namn
•    Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
•    Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:
1. Förfrågningar, offerter, bokningar m.m.
Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig med de frågor du har och som är relaterade till dina förfrågningar, offerter, bokningar.
2. Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev
Prenumererar du på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@varvsberget.se och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick.
3. Hantera jobbansökningar 
 
Hur vi delar dina personuppgifter
Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.
Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@varvsberget.se
 


 

Dela vår sidaInformation om cookies